50%

Trình định dạng CC Làm đẹp trực tuyến


C Formatter giúp định dạng mã C không được định dạng hoặc xấu, đồng thời giúp lưu và chia sẻ mã ngôn ngữ C.

Bạn có thể làm gì với C Formatter?

  • Nó giúp làm đẹp mã C của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL mã C để làm đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải file mã C để làm đẹp. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • C Language Beautifier Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.