50%

Trình định dạng TypeScript trực tuyếnTrình định dạng mã TypeScript


TypeScript Formatter là công cụ dễ sử dụng để làm đẹp mã TS. Sao chép, Dán và Định dạng.

Bạn có thể làm gì với Trình định dạng mã TS?

  • Nó giúp định dạng dữ liệu TS của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL TypeScript để định dạng. Sử dụng URL TS của bạn để làm đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể làm đẹp Tệp TS bằng cách tải lên tệp mã TypeScript.
  • Prettier Typescript Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.