50%

Trình định dạng MarkdownCông cụ làm đẹp Markdown trực tuyến


Markdown là ngôn ngữ đánh dấu đơn giản và dễ sử dụng mà bạn có thể sử dụng để định dạng hầu như mọi tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.markdownguide.org

Markdown Formatter giúp định dạng mã đánh dấu không được định dạng hoặc xấu, đồng thời giúp lưu và chia sẻ đánh dấu.

Bạn có thể làm gì với Markdown Formatter?

  • Nó giúp làm đẹp mã ngôn ngữ Markdown của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL Markdown để làm đẹp. Sử dụng URL Markdown của bạn để bỏ thu nhỏ. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Markdown Formatter hỗ trợ định dạng và tệp tải lên tệp .md.
  • Markdown Beautifier Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.