50%

Trình định dạng MDXTrình định dạng MDX trực tuyến


MDX là định dạng có thể cấp quyền cho phép bạn viết JSX một cách liền mạch trong tài liệu Markdown của mình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mdxjs.com

Trình định dạng MDX giúp định dạng tập lệnh MDX không được định dạng hoặc xấu, đồng thời giúp lưu và chia sẻ tập lệnh MDX.

Bạn có thể làm gì với MDX Formatter?

  • Nó giúp làm đẹp tài liệu MDX của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL tài liệu MDX để làm đẹp. Sử dụng URL MDX của bạn để bỏ thu nhỏ. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • MDX Formatter hỗ trợ định dạng và tệp tải lên tệp .mdx hoặc .md.
  • Trình làm đẹp MDX Trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.