50%

Trình định dạng RubyCông cụ làm đẹp Ruby trực tuyến


Trình định dạng Ruby giúp định dạng dữ liệu Ruby không được định dạng hoặc xấu, đồng thời giúp lưu và chia sẻ Ruby.

Bạn có thể làm gì với Trình định dạng Ruby?

  • Nó giúp tô điểm cho viên Ruby của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL Ruby để làm đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải File Ruby để làm đẹp. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Ruby Beautifier Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.