50%

Định dạng gócTrực tuyến định dạng góc


Angular là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng web dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn, để biết thêm thông tin, hãy truy cập angular.io

Angular Formatter giúp định dạng bất kỳ tập lệnh góc nào không được định dạng hoặc xấu, đồng thời giúp lưu và chia sẻ tập lệnh góc.

Bạn có thể làm gì với Angular Formatter?

  • Nó giúp làm đẹp tài liệu Angular của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL của tài liệu Angular để làm đẹp. Sử dụng URL góc của bạn để làm đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Angular Formatter hỗ trợ định dạng và tệp tải lên tệp .ts hoặc .js.
  • Công cụ làm đẹp góc cạnh Trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.