50%

Trình định dạng phản ứngReact Beautifier Online


Trình định dạng phản ứng giúp định dạng bất kỳ tập lệnh phản ứng xấu hoặc không được định dạng nào, đồng thời giúp lưu và chia sẻ tập lệnh phản ứng.

Bạn có thể làm gì với React Formatter?

  • Nó giúp làm đẹp tài liệu React của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL tài liệu React để làm đẹp. Sử dụng URL React của bạn để làm đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • React Formatter hỗ trợ định dạng và tệp tải lên tệp .ts hoặc .js.
  • Trình làm đẹp React trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.