50%

Lúa làm đẹpLua Beautifier Online


Lua là ngôn ngữ kịch bản mạnh mẽ, hiệu quả, nhẹ và có thể nhúng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.lua.org.

Lua Formatter giúp định dạng dữ liệu Lua không được định dạng hoặc xấu, đồng thời giúp lưu và chia sẻ Lua.

Bạn có thể làm gì với Trình định dạng mã Lua?

  • Nó giúp làm đẹp mã Lua của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL mã Lua để làm đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ nạp File mã Lua (.lua) để làm đẹp. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Lua Beautifier Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.