50%

Trình định dạng JSXTrình định dạng JSX trực tuyến


JSX Formatter giúp làm đẹp mã JSX, chuyển đổi sang định dạng con người có thể đọc được, đồng thời giúp lưu và chia sẻ tập lệnh JSX.

JSX là phần mở rộng cú pháp JavaScript. Nó là một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình với các cú pháp giống như XML. để biết thêm thông tin, hãy truy cập facebook.github.io/jsx

JSX đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây vì nó có thể giúp bạn làm việc với React dễ dàng hơn, được Facebook phát hành vào năm 2013. React là một nền tảng phát triển web mặt trước mã nguồn mở thư viện sử dụng JSX và redux làm lĩnh vực chủ đề cốt lõi của nó.

Bạn có thể làm gì với Trình định dạng JSX?

  • Nó giúp làm đẹp tài liệu JSX của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL tài liệu JSX để làm đẹp. Sử dụng URL JSX của bạn để bỏ thu nhỏ. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Định dạng JSXter hỗ trợ định dạng và tệp tải lên tệp .jsx.
  • JSX Beautifier Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.