50%

Công cụ khai thác LuaCông cụ khai thác Lua trực tuyến


Công cụ rút gọn Lua giúp thu nhỏ mã Lua và giúp nén kích thước của tập lệnh Lua.

Bạn có thể làm gì với Lua Code Minifier?

  • Việc này giúp giảm thiểu mã Lua của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL mã Lua để thu nhỏ. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp mã Lua (.lua) để thu nhỏ. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Lua Minifier Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.