50%

Trình soạn thảo JSON


JSON Full Form

Trình soạn thảo JSON trực tuyến


Trình soạn thảo JSON trực tuyến rất dễ sử dụng để chỉnh sửa dữ liệu JSON trực tuyến. Bắt đầu tạo dữ liệu JSON của riêng bạn. Json Editor sẽ giúp bạn xác thực JSON bằng các thông báo lỗi và phân tích dữ liệu JSON ở chế độ xem dạng cây.

Bạn có thể làm gì với Trình chỉnh sửa tệp JSON?

  • Nó giúp tạo và chỉnh sửa các tệp JSON có dữ liệu.
  • Nó cung cấp dữ liệu JSON mẫu cho người mới bắt đầu.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON để Chỉnh sửa. Sử dụng URL REST JSON của bạn để chỉnh sửa. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể Chỉnh sửa tệp JSON bằng cách tải tệp lên.
  • Sau khi bạn đã chỉnh sửa Dữ liệu JSON. Người dùng có thể tải xuống dưới dạng tệp hoặc lưu dưới dạng liên kết và Chia sẻ lên các trang xã hội.
  • JSON Editor hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.