50%

Trình xem YAMLTrình xem YAML trực tuyến


YAML Tree Viewer là công cụ dễ sử dụng để xem văn bản YAML và cung cấp chế độ xem dạng cây của dữ liệu yaml được phân tích cú pháp. Sao chép, Dán và Xem YAML.

Bạn có thể làm gì với Trình xem YAML?

  • Nó giúp trực quan hóa YAML và giúp người dùng đọc YAML theo cấu trúc phân cấp và giúp mở rộng các nút chính.
  • Công cụ này xác thực YAML trước khi trình bày dữ liệu YAML.
  • Công cụ này cho phép tải URL YAML để xem. Sử dụng URL YAML REST của bạn để trực quan hóa. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể xem tệp dữ liệu YAML bằng cách tải tệp lên.
  • Trình xem YAML trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.