50%

Trình chỉnh sửa YAMLYAML Editor trực tuyến


YAML Editor là công cụ dễ sử dụng để chỉnh sửa Chuỗi YAML và trực quan hóa theo cấu trúc phân cấp. Sao chép, Dán và Chỉnh sửa.

Bạn có thể làm gì với YAML Editor?

  • Nó giúp Chỉnh sửa YAML và giúp người dùng phân tích, gấp và mở YAML ở chế độ cây đẹp mắt.
  • Công cụ này xác thực YAML sau khi chỉnh sửa và trước khi hiển thị YAML. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.
  • Công cụ này cho phép tải URL YAML để Chỉnh sửa. Sử dụng URL YAML REST của bạn để chỉnh sửa. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chỉnh sửa tệp dữ liệu YAML bằng cách tải tệp lên.
  • Trình chỉnh sửa YAML hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.