50%

Đánh dấu cú pháp JSON


JSON Full Form

Công cụ đánh dấu JSON trực tuyến


Đánh dấu cú pháp JSON giúp người dùng xem JSON theo cách họ thích bằng các màu cú pháp. Công cụ này hỗ trợ hơn 35 chủ đề.

Bạn có thể làm gì với Đánh dấu cú pháp JSON?

  • Nó giúp chuyển đổi dữ liệu JSON đã đọc hoặc xem một cách dễ dàng.
  • Ngoài ra, hỗ trợ tùy chọn tăng/giảm phông chữ ở chân trang của vùng văn bản để phóng to và thu nhỏ Văn bản JSON.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON, tải JSON và Đánh dấu cú pháp JSON. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • JSON Syntax Highlighting Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.