50%

BMP đến Base64


Select Your BMP and ConvertChuyển BMP sang Base64


BMP to Base64 Encoder Online giúp chuyển đổi BMP (Đồ họa véc-tơ có thể mở rộng) sang Chuỗi Base64. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải xuống chuỗi base64.

Định dạng tệp BMP, còn được gọi là tệp ảnh bitmap, là định dạng ảnh đồ họa để lưu trữ ảnh kỹ thuật số bitmap, độc lập với thiết bị hiển thị. Để biết thêm về nó, hãy truy cập Trang Wikipedia về BMP

Bạn có thể làm gì với Bộ chuyển đổi BMP sang Base64?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi BMP sang nhóm Base64 một cách dễ dàng.
  • Giới hạn Tải lên BMP được đặt thành 4 MB.
  • BMP mã hóa Base64 tạo mã HTML cho IMG với Base64 dưới dạng src (nguồn dữ liệu).
  • Mã nền CSS của BMP với base64 cũng được tạo.
  • Công cụ mã hóa BMP hỗ trợ tải Tệp BMP để chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên BMP và chọnTệp.
  • BMP sang Base64 Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.