50%

WebP đến Base64


Select Your WebP and ConvertChuyển WebP thành Base64


WebP to Base64 Encoder Online giúp chuyển đổi WebP (Ảnh Web) thành Chuỗi Base64. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải xuống chuỗi base64.

WebP được Google phát triển, đây là một định dạng hình ảnh sử dụng cả nén mất dữ liệu và nén không mất dữ liệu, cùng với hoạt ảnh và độ trong suốt alpha. Để biết thêm về nó, hãy truy cập Trang Wikipedia WebP

Bạn có thể làm gì với Trình chuyển đổi WebP sang Base64?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi nhóm WebP sang Base64 một cách dễ dàng.
  • Giới hạn Tải lên WebP được đặt thành 4 MB.
  • WebP mã hóa Base64 tạo mã HTML cho IMG với Base64 dưới dạng src (nguồn dữ liệu).
  • Mã nền CSS của WebP với base64 cũng được tạo.
  • Công cụ mã hóa WebP hỗ trợ tải Tệp WebP để chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên WebP và chọn Tệp.
  • WebP đến Base64 Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.