50%

APNG đến Base64


Select Your APNG and ConvertChuyển đổi APNG thành Base64


APNG to Base64 Encoder Online giúp chuyển đổi APNG (Đồ họa mạng di động hoạt hình) sang Chuỗi Base64. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải xuống chuỗi base64.

APNG cho phép tạo file PNG động tương tự như GIF. Để biết thêm về nó, hãy truy cập Trang Wikipedia về APNG

Bạn có thể làm gì với Bộ chuyển đổi APNG sang Base64?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi nhóm APNG sang Base64 một cách dễ dàng.
  • Giới hạn Tải lên APNG được đặt thành 4 MB.
  • APNG mã hóa Base64 tạo mã HTML cho IMG với Base64 dưới dạng src (nguồn dữ liệu).
  • Mã nền CSS của APNG với base64 cũng được tạo.
  • Công cụ mã hóa APNG hỗ trợ tải Tệp APNG để chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên APNG và chọn Tệp.
  • APNG sang Base64 Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.