50%

CSV sang Base64Trình chuyển đổi CSV sang Base64 trực tuyến


Trình chuyển đổi CSV sang Base64 trực tuyến giúp chuyển đổi CSV thuần sang Base64, đồng thời giúp lưu và chia sẻ CSV với Base64.

Bạn có thể làm gì với Trình chuyển đổi CSV sang Base64?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi CSV (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) sang nhóm Base64 một cách dễ dàng.
  • Công cụ này cho phép tải URL CSV đang chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp CSV để chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • CSV sang Base64 Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.