50%

Base64 thành hình ảnh

Chuyển đổi Base64 của bạn thành Hình ảnh


Bộ mã hóa Base64 sang Hình ảnh Trực tuyến giúp chuyển đổi Chuỗi Base64 thành hình ảnh. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải hình ảnh xuống.

Nó cho phép bất kỳ ai có công cụ này mà không cần cài đặt trên PC hoặc thiết bị của họ để chuyển đổi dữ liệu Base64 thành tệp hình ảnh. Bảng chữ cái Base64 bao gồm tất cả 26 ký tự chữ cái viết hoa từ A-Z và 26 ký tự viết thường tương ứng từ a-z

Bạn có thể làm gì với Base64 sang Bộ giải mã hình ảnh?

  • Công cụ này giúp chuyển đổi chuỗi/văn bản base64 thành hình ảnh.
  • Sau khi chuyển đổi hình ảnh, bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp / hình ảnh png.
  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Chuỗi Base64 thành hình ảnh một cách dễ dàng.
  • Công cụ mã hóa Base64 hỗ trợ tải Tệp văn bản Base64 để chuyển đổi thành Hình ảnh. Nhấp vào nút Tải tệp lên và chọn Tệp.
  • Base64 to Image Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.